Wilman lisäominaisuudet

Tervetuloa

Olet saapunut DataLogiikkaan, yhden miehen joustavaan yritykseen, jonka tarkoituksena on auttaa opetuksen järjestäjiä tehostamaan Wilman käyttöä.

Jo 0 kuntaa
käyttää Wilman lisäominaisuuksia!

Varaa ilmainen keskusteluaika

Kartoitetaan tarpeitanne ja esittelen palvelua.

Wilma Robotti

Automaattista viestintää oppilashallintojärjestelmän tapahtumista.

 • Hakemukset ja päätökset

  Uusista hakemuksista Wilma-viesti päättäjälle tai käsittelijälle. Uusista päätöksistä Wilma-viesti hakijalle. Rehtorin myöntämästä lomasta tieto myös luokanvalvojalle. Tarvittaessa tieto myös koulusihteerille. Loma-anomukset, koulukuljetushakemukset, ap/ip-anomukset, anomus kurssin itsenäisestä suorittamisesta jne..

 • Pedagogiset asiakirjat

  Uusista pedagogisista asiakirjoista tieto esimerkiksi rehtorille (jotta osaa tehdä uuden erityisen tuen päätöksen, jos tehty pedagoginen selvitys), koulusihteerille (jotta osaa tarkistaa tiedon siirtymisen KOSKI-järjestelmään), huoltajalle (saadaan tulostumaan viestiin suora linkki huoltajan kuittauslomakkeeseen) jne..

 • Poissaolon huolirajat

  Halumanne määrä poissaolojen huoliportaita, joita seurataan joko lukukausi- tai lukuvuosikohtaisesti. Aina uuden portaan tullessa täyteen viesti lähtee halutuille henkilöille, esim 30 tuntia viesti LV, 50 tuntia LV+rehtori, 70 tuntia LV+rehtori+kuraattori jne..

 • Muuttuneet osoitetiedot

  Jos huoltaja muuttaa Wilman lomakkeella oppilaan osoitetietoja, niin tämä uusi osoite saadaan automaattisesti kansliaan ja kuljetusjärjestelijälle tiedoksi.

 • Pedagogisten asiakirjojen muistutus

  Syksyllä: Lähettää muistutuksen niille opettajille, joiden tehostetun tuen oppilaille ei ole vielä laadittu oppimissuunnitelmaa. Sama homma erityisen tuen oppilaiden osalta, joille ei ole päivitetty HOJKSia kyseiselle lukuvuodelle.Keväällä: Ilmoitus nivelvaiheen (2./6. lk) erityisen tuen oppilaista, joille ei ole määräaikaan mennessä tehty uutta pedagogista selvitystä.

 • Tulevat kokeet

  Robotti lähettää Wilmalla muistutusviestin esim perjantaisin niille huoltajille ja oppilaille, joilla on seuraavalla viikolla Wilmaan merkitty koe.

 • Omat lomakkeet ja asiakirjat

  Kaikista omien lomakkeiden ja asiakirjojen täytöstä saadaan automaattinen ilmoitus. Esim huoltajalle viesti, kun oppilaalle tehty uusi kehotus tai opettajalle viesti kun huoltaja vastannut kehotukseen. Viesti luokanvalvojalle, kun oppilaan kuvausluvat on päivitetty. Tai mikä tahansa oma lomake teillä onkaan käytössä.

 • Automaattiset Wilma-tunnukset

  Wilman käyttäjätunnus -kenttä voidaan täyttää automaattisesti kaikille oppilaille, joilla se on tyhjä. Tunnus voidaan muodostaa esim muotoon sukunimi.etunimiXX, jossa XX on syntymävuosi.

 • Tuntimerkinnät tukitoimiksi

  Monissa kunnissa käytetään sellaisia tuntimerkintöjä kuin "tukiopetus" ja "osa-aikainen erityisopetus". Tuntimerkintä on helppo ja nopea klikata tietylle tunnille. Nämä tuntimerkinnät voidaan muuttaa automaattisesti myös uusiksi tukitoimiksi, jotta ne saadaan helposti haettua pedagogisten asiakirjojen liitteiksi.

 • Osaamisen tunnustaminen

  Lukioissa käytetään osaamisen tunnustamisen anomusta ja sen käsittelyä. Tämän prosessin eri vaiheista saadaan automaattinen viesti; esim viesti hakemuksesta opolle, rehtorille, koulusihteerille jne. Samoin päätöksestä saadaan viesti esim opiskelijalle ja koulusihteerille jne..

 • Kurinpitotoimet

  Uusista kurinpitotoimista saadaan huoltajalle ja tarvittaessa myös luokanvalvojalle ja rehtorille viesti. Huoltajan viestiin saadaan tulostumaan suora linkki huoltajan kuittauslomakkeelle. Erillinen viesti saadaan esim oppilashuollon henkilöille, kun tietty määrä kurinpitotoimia on yhdelle oppilaalle tullut.

 • Opiskelijakohtaiset muistiot

  Uusista muistioista saadaan automaattinen viesti esim niille opettajille, jotka on listattu "muistion laatimiseen osallistuneet"- tai "lukuoikeus"- kenttiin.

 • Muuttuneet koulupäivien ajat

  Jos oppilaan päivien alkamis-/päättymisajat muuttuvat Primuksessa, niin siitä tieto kuljetusjärjestelijälle.

Arkisto Robotti

Automaattinen siirto Primuksesta sähköiseen arkistoon.

 • TULOSSA

  Kansallisarkisto on antanut 1.1.2022 määräyksen, että jatkossa kaikki pysyvästi säilytettävä aineisto tulisi arkistoida vain sähköisesti. Minulla on työn alla ArkistoRobotti, joka käy Wilman rajapinnan kautta hakemassa esim. väli-, lukuvuosi- ja päättötodistukset sekä oppilaskortit ja siirtää ne sähköiseen arkistoon metatietojen kera.