Wilman lisäominaisuudet

Tervetuloa

wilman näkymä eri laitteilla

 

Olet saapunut DataLogiikkaan, yhden miehen joustavaan yritykseen, jonka tarkoituksena on auttaa opetuksen järjestäjiä tehostamaan Wilman käyttöä.

Wilma Robotti

Automaattista viestintää oppilashallintojärjestelmän tapahtumista.

HUOM !

Alle listatut asiat ovat vain havainnollistavia esimerkkejä yleisimmistä toteutuksista. Näiden lisäksi on lukuisia muita kuntakohtaisia automaatioita.

 • Hakemukset ja päätökset

  Uusista hakemuksista Wilma-viesti päättäjälle tai käsittelijälle. Uusista päätöksistä Wilma-viesti hakijalle. Rehtorin myöntämästä lomasta tieto myös luokanvalvojalle. Tarvittaessa tieto myös koulusihteerille. Loma-anomukset, koulukuljetushakemukset, ap/ip-anomukset, anomus kurssin itsenäisestä suorittamisesta jne..

 • Pedagogiset asiakirjat

  Uusista pedagogisista asiakirjoista tieto esimerkiksi rehtorille (jotta osaa tehdä uuden erityisen tuen päätöksen, jos tehty pedagoginen selvitys), koulusihteerille (jotta osaa tarkistaa tiedon siirtymisen KOSKI-järjestelmään), huoltajalle (saadaan tulostumaan viestiin suora linkki huoltajan kuittauslomakkeeseen) jne..

 • Poissaolon huolirajat

  Halumanne määrä poissaolojen huoliportaita, joita seurataan joko lukukausi- tai lukuvuosikohtaisesti. Aina uuden portaan tullessa täyteen viesti lähtee halutuille henkilöille, esim 30 tuntia viesti LV, 50 tuntia LV+rehtori, 70 tuntia LV+rehtori+kuraattori jne..

 • Poissaoloprosentit

  Primuksen rajoitteiden takia onnistuu tällä hetkellä tietyin reunaehdoin.

 • YO-kirjoitusten ilmoittautumisen tarkistus

  WilmaRobotti voi käydä läpi opiskelijan aineet, joihin hän on ilmoittautunut kirjoittajaksi, ja tarkistaa onko opiskelijalla aineen pakollisissa moduuleissa suoritukset.

 • Ammatillisen koulutuksen HOKSit

  WilmaRobotti voi ilmoittaa laadituista ja ensimmäisen kerran hyväksytyistä HOKSeista, niiden päivityksistä tai vaikkapa siitä, jos sellaista ei ole laadittu ajoissa!

 • Ammatillisen Erityisen tuen suunnitelmat

  WilmaRobotin avulla pysytään hyvin kärryillä luoduista tai tarkistetuista ammatillisen koulutuksen erityisen tuen suunnitelmista.

 • Pedagogisten asiakirjojen muistutus

  Syksyllä: Lähettää muistutuksen niille opettajille, joiden tehostetun tuen oppilaille ei ole vielä laadittu oppimissuunnitelmaa. Sama homma erityisen tuen oppilaiden osalta, joille ei ole päivitetty HOJKSia kyseiselle lukuvuodelle.Keväällä: Ilmoitus nivelvaiheen (2./6. lk) erityisen tuen oppilaista, joille ei ole määräaikaan mennessä tehty uutta pedagogista selvitystä.

 • Tulevat kokeet

  Robotti lähettää Wilmalla muistutusviestin esim perjantaisin niille huoltajille ja oppilaille, joilla on seuraavalla viikolla Wilmaan merkitty koe.

 • Omat lomakkeet ja asiakirjat

  Kaikista omien lomakkeiden ja asiakirjojen täytöstä saadaan automaattinen ilmoitus. Esim huoltajalle viesti, kun oppilaalle tehty uusi kehotus tai opettajalle viesti kun huoltaja vastannut kehotukseen. Viesti luokanvalvojalle, kun oppilaan kuvausluvat on päivitetty. Tai mikä tahansa oma lomake teillä onkaan käytössä.

 • Automaattiset Wilma-tunnukset

  Wilman käyttäjätunnus -kenttä voidaan täyttää automaattisesti kaikille oppilaille, joilla se on tyhjä. Tunnus voidaan muodostaa esim muotoon sukunimi.etunimiXX, jossa XX on syntymävuosi.

 • Tuntimerkinnät tukitoimiksi

  Monissa kunnissa käytetään sellaisia tuntimerkintöjä kuin "tukiopetus" ja "osa-aikainen erityisopetus". Tuntimerkintä on helppo ja nopea klikata tietylle tunnille. Nämä tuntimerkinnät voidaan muuttaa automaattisesti myös uusiksi tukitoimiksi, jotta ne saadaan helposti haettua pedagogisten asiakirjojen liitteiksi.

 • Osaamisen tunnustaminen

  Lukioissa käytetään osaamisen tunnustamisen anomusta ja sen käsittelyä. Tämän prosessin eri vaiheista saadaan automaattinen viesti; esim viesti hakemuksesta opolle, rehtorille, koulusihteerille jne. Samoin päätöksestä saadaan viesti esim opiskelijalle ja koulusihteerille jne..

 • Kurinpitotoimet

  Uusista kurinpitotoimista saadaan huoltajalle ja tarvittaessa myös luokanvalvojalle ja rehtorille viesti. Huoltajan viestiin saadaan tulostumaan suora linkki huoltajan kuittauslomakkeelle. Erillinen viesti saadaan esim oppilashuollon henkilöille, kun tietty määrä kurinpitotoimia on yhdelle oppilaalle tullut.

 • Opiskelijakohtaiset muistiot

  Uusista muistioista saadaan automaattinen viesti esim niille opettajille, jotka on listattu "muistion laatimiseen osallistuneet"- tai "lukuoikeus"- kenttiin.

Arkisto Robotti

Automaattinen siirto Wilmasta sähköiseen arkistoon.

 • Wilman sähköinen arkistointi

  Kansallisarkisto on antanut 1.1.2022 määräyksen, että jatkossa kaikki pysyvästi säilytettävä aineisto tulisi arkistoida vain sähköisesti. ArkistoRobotti käy Wilman rajapinnan kautta hakemassa esim. väli-, ero-, lukuvuosi- ja päättötodistukset, oppilaskortit sekä pedagogiset asiakirjat. Robotti muuttaa ne PDF/a-muotoon ja siirtää ne sähköiseen arkistoon metatietojen kera.

 • Todistukset

  Välitodistukset. Lukuvuositodistukset. Erotodistukset. Päättötodistukset.

 • Pedagogiset asiakirjat

  Pedagogiset arviot. Oppimissuunnitelmat. Pedagogiset selvitykset. HOJKSit.

 • Arviointikeskustelut

  Käydyt arviointikeskustelut.

 • Oppilaskortit

  Oppilaskortit kurssisuorituksineen.

 • VASUt

  Varhaiskasvatussuunnitelmat.

 • Hakemukset ja päätökset

  Kaikki hakemukset ja/tai päätökset.

Hei ja kiitos! Olipa nopeaa toimintaa! Tämä helpottaa ja nopeuttaa asiakirjojen täyttöä ja käyttöä huomattavasti.

Rehtori-sivistysjohtaja

Loistava toiminnallisuus!

Rehtori

Kerrankin joku, jolla syvällinen ymmärrys Primuksesta ja puhui samaa kieltä.

Pääkäyttäjä

Parasta Primus-konsultointia, jota olen saanut.

Rehtori