wilman sähköinen arkistointi

Wilman automaattinen sähköinen arkistointi

Kansallisarkisto on antanut 01.01.2022 alkaen määräyksen asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista. Kaikki pysyvästi säilytettävä aineisto tulee säilyttää vain sähköisessä muodossa. Monissa kunnissa on myös oma tiedonohjaussuunnitelma, TOS, jossa on usein määritelty, että kaikki vähintään kymmenen vuotta säilytettävä aineisto tulee arkistoida vain sähköisessä muodossa.… Lue loppuun

koulukuljetushakemus-wilma

Uusi päätös Wilmassa. Miten huoltaja tai opiskelija saa siitä tiedon?

Wilma on jo vuosia ollut käytännössä ainut kodin ja koulun välisen vuoropuhelun viestintäkanava. Helmi-järjestelmä oli muutamalla opetuksen järjestäjällä käytössä, mutta käsittääkseni järjestelmätoimittajan puolelta kaikki sopimukset on irtisanottu ja nämäkin opetuksen järjestäjät ovat siirtyneet Visman Primus/Wilma-kombinaatioon.… Lue loppuun

pedagogiset asiakirjat

Wilman pedagogisten asiakirjojen tietosuoja

Wilmaan tehdään ympäri Suomea valtava määrä kolmiportaisen tuen asiakirjoja. Keille kaikille nämä asiakirjat oikein näkyvät? Peruslähtökohta on, että asiakirjat näkyvät neljälle eri ryhmälle:

  1. erikoisoikeuksilla varustetut henkilöt, kuten rehtorit, kuraattorit ja psykologit (näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)
  2. asiakirjan laatijalle sekä muille henkilöille, jotka asiakirjaan on liitetty asiakirjan laatimiseen osallistuneiksi (näillä on sekä näkemis- että muokkausoikeus asiakirjaan)
  3. oppilaan luokanvalvoja (vain näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)
  4. jokaiselle opettajalle, jolla on oppilaaseen opetussuhde, eli käytännössä ne opettajat, joiden ryhmissä oppilas on Wilmassa (näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)

Asiakirjoissa on usein myös kaksi rastikenttää; Piilota muilta opettajilta ja Näkyy kaikille opettajille.… Lue loppuun

automaattinen wilma-viesti muuttuneesta tuen vaiheesta

Automaattinen Wilma-viesti koulusihteerille oppilaan muuttuneesta tuen vaiheesta

Primuksen tietokantaan tuotetaan jatkuvasti valtavasti dataa, lähinnä Wilman kautta. Sinne tallentuu oppilaan arvioinnit, poissaolot, tuntimerkinnät, kurinpitotoimet jne. Yksi oleellinen tiedon osa-alue on oppilasta koskeva tuki, johon liittyvää tietoa tallennetaan Wilman tukitoimiin ja pedagogisiin asiakirjoihin.… Lue loppuun