wilman sähköinen arkistointi

Wilman automaattinen sähköinen arkistointi

Kansallisarkisto on antanut 01.01.2022 alkaen määräyksen asiakirjojen sähköisestä arkistoinnista. Kaikki pysyvästi säilytettävä aineisto tulee säilyttää vain sähköisessä muodossa. Monissa kunnissa on myös oma tiedonohjaussuunnitelma, TOS, jossa on usein määritelty, että kaikki vähintään kymmenen vuotta säilytettävä aineisto tulee arkistoida vain sähköisessä muodossa.… Lue loppuun