poissaolon-portaat-Wilmassa

Oppilaan poissaolojen automaattinen seuranta ja ilmoitus

Huoltajat ja opettajat voivat merkata Wilmaan oppilaan poissaoloja. Monessa kunnassa on ryhdytty seuraamaan ja puuttumaan oppilaan poissaoloihin aiempaa tarkemmin. Kunnat ovat määritelleet erilaisia ”poissaolon portaita”, eli kuvauksia siitä, mitä toimenpiteitä kunnassa tehdään aina tietyn poissaolomäärän täyttyessä. Tässä esimerkki Nurmijärveltä. Mutta kuka nämä poissaolot laskee ja milloin?

WilmaRobotti laskee oppilaiden poissaolot automaattisesti. Robottiin voidaan määritellä kunkin kunnan poissaolon portaat eikä portaiden määrällä ole merkitystä. Käytössä olevia portaita on esimerkiksi 30 tuntia, 50 tuntia, 60 tuntia, 70 tuntia, 90 tuntia ja 120 tuntia jonkinlaisella yhdistelmällä. Joissain kunnissa poissaolon portaita seurataan lukukausikohtaisesti kun taas toisissa seuranta kestää koko lukuvuoden ajan.

WilmaRobotti ilmoittaa automaattisella Wilma-viestillä kunnan haluamille henkilöille uuden poissaolon portaan tullessa täyteen.

WilmaRobotti ilmoittaa automaattisella Wilma-viestillä kunnan haluamille henkilöille uuden poissaolon portaan tullessa täyteen. Tyypillisesti luokanvalvojalle menee tieto jokaisen uuden portaan täyttymisestä. Yleensä rehtorille menee tieto keski- ja ylävaiheen portaista ja edellisten lisäksi kuraattorille tieto menee kaikkein korkeimmista portaista. Tieto saadaan menemään tietysti aina myös huoltajalle, jos niin halutaan.

Millainen poissaolojen viesti?

Automaattinen viesti voidaan muotoilla ihan millaiseksi halutaan. Usein siinä on mainittu opiskelijan nimi, rehtorin viestissä myös luokanvalvojan nimi ja kuraattorin viestissä edellisten tietojen lisäksi myös koulun nimi. Totta kai viestiin tulostuu myös se porras, joka nyt on tullut täyteen. Usein viestiin on haluttu myös suora linkki Wilmaan oppilaan poissaolosivulle, johon on linkin osoitteella valittu avautumaan halutun aikavälin poissaolot, jolloin niiden laadun (loma, sairaus, hammaslääkäri jne) ja esiintymisen (usein tietty viikonpäivä, toistuvasti tietyt oppitunnit) analysoiminen on helpompaa. Monessa kunnassa viestiin tulostuu myös kunnan määrittelemät kyseistä porrasta koskevat toimintaohjeet luokanvalvojalle tai esimerkiksi kunnan yleinen tiedote poissaolojen seurannasta huoltajille.

Tällä tavalla WilmaRobotti parantaa ja tehostaa tiedonkulkua kunnan sisällä. Tahdotko tutustua palveluun? Varaa aika ilmaiseen demoon täältä: ajanvaraukseen

poissaolojen automaattinen seuranta
Oppilaan poissaolot, poissaolon portaat, poissaolojen seuranta