twenty g758015e42 1920

Poissaolojen seuranta: Wilman poissaoloprosentit

Moni opetuksen järjestäjä on jo pitkään seurannut oppilaiden poissaoloja tuntimäärittäin, esim 30, 50 ja 75 tuntia / lukuvuosi. Syksyllä 1.8.2023 poissaolojen seuraamista tulee kaikkia velvoittavaa. Samalla monet opetuksen järjestäjät pohtivat poissaolojen seuraamisen mahdollisuutta prosentteina pelkkien tuntimäärien sijaan.

Tällä hetkellä tämä ei onnistu absoluuttisen tarkasti, sillä Primuksessa/Wilmassa ei ole mitään tietoa, että paljonko oppilaalla olisi voinut olla tunteja tiettyyn päivämäärään mennessä. Puuttuu siis niin sanottu ”läsnäolotieto”. Poissaolot kyllä saadaan selville, kun ne erikseen tuntimerkintöinä merkataan, mutta läsnäolotietoa ei ole. SKY-hankkeen eräs haara on tietojeni mukaan Vismalta pyytänyt sellaista funktiota/tietoa saataville, mutta tuleeko sellaista ja milloin, niin siitä en tiedä.

Poissaolot saadaan kuitenkin prosentteina nykyhetkeen verrattuna tietyin reunaehdoin. Erääseen kaupunkiin olen nimittäin juuri saanut koodin valmiiksi (testausvaiheessa), joka laskee joka päivä poissaolot prosentteina suhteessa oppilaan teoreettiseen siihen asti kertyneeseen maksimituntimäärään ja ilmoittaa, kun on tullut 10% tai 20% täyteen poissaoloa suhteessa siihen asti käytyyn koulumäärään. Lisäksi perjantaisin tulee koontiviesti, jossa on kaikki luokan oppilaat, heidän sen hetkinen poissaoloprosenttinsa sekä tieto minä päivämääränä on 10% tai 20% tullut täyteen. 10% kohdalla tapahtuu jotain heidän määrittelemiään toimenpiteitä, 20% kohdalla jotain suurempaa seurantaa, joka kestää sitten lukuvuoden ajan. Itse prosentithan voivat sitten laskeakin, jos vaikka syyslukukaudella oli paljon poissaoloja ja keväällä ei enää ole.


Esimerkkiviesti luokanvalvojalle lähteävästä viikottaisesta koonnista. Kun jokin poissaolon prosenttiraja täyttyy ensimmäisen kerran, tulee siitä oma viestinsä huoltajalle, rehtorille ja luokanvalvojalle täyttymistä seuraavana päivänä.

Lista luokkasi oppilaiden poissaoloprosenteista ja huoliportaiden täyttymispäivistä:
Essi Esimerkki: 4% tänään, 10% täyttynyt 0, 20% täyttynyt 0

Eero Esimerkki: 13% tänään, 10% täyttynyt 28.11.2022, 20% täyttynyt 0

Esko Esimerkki: 3% tänään, 10% täyttynyt 0, 20% täyttynyt 0

Ella Esimerkki: 35% tänään, 10% täyttynyt 30.01.2023, 20% täyttynyt 25.03.2023

Tietyt reunaehdot tässä siis on. Ensinnäkin ensimmäinen laskenta pyörähtää käyntiin vasta syysloman jälkeen, ettei heti jokin ensimmäisten viikkojen loma vääristä tilannetta ja paukauta 20% rajaa rikki. Toisekseen tulos ei ole absoluuttisen tarkka, sillä koulupäivien pituudet voivat vaihdella, ja koska läsnäolotieto puuttuu, niin täytyy mennä keskiarvoilla. Kyseisessä kaupungissa koulupäivät ovat keskenään suhteellisen saman pituisia viikolla ja vaikka jaksoja on useampia, niin niissäkin viikkotuntimäärät pysyvät suht samoina.

Näin ollen WilmaRobotti hakee poissaolomäärät, hakee siihen asti lukuvuodessa olleiden arkipäivien määrän (josta vähentää hiihto- ja syyslomat), kertoo luokka-asteen vuosiviikkotuntimäärän jäljelle jääneistä päivistä muodostetulla viikkomäärällä ja vertaa sitten poissaolomäärää siihen tuntimäärään.

Ei siis ole absoluuttisen tarkkaa ja tarkkuus heikkenee sitä mukaa mitä enemmän jaksojen kestoissa ja/tai päivien pituuksissa on vaihtelua. Mutta näiden reunaehtojen puitteissa on tällainenkin poissaoloseuranta mahdollista.