Tietosuoja eri palveluissa

Yritys

DataLogiikka: https://www.datalogiikka.fi

WilmaRobotti

Kaikki liikenne on päästä päähän asti salattua. Asiakkaan haluama tieto haetaan asiakkaan Primus-järjestelmästä DataLogiikan palvelimelle EU-alueelle. Palvelimella ollessaan tieto sijaitsee kryptatulla levyasemalla. Tieto lähetetään asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan Wilma-järjestelmän kautta. Haetut henkilötiedot poistetaan palvelimelta saman vuorokauden aikana.

Tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei voimassaoleva lainsäädäntö niin vaadi. Palvelu ei kerää lokeja eikä säilö selkokielisiä henkilötietoja.

Tietyt automaattiset Wilma-viesti -palvelut sisältävät joitain säilytettäviä henkilötietoja, mutta hashatussa muodossa. Hashattu muoto ei ole palautettavissa takaisin selkokieliseksi.

Palvelu toimii asiakkaan tietojen käsittelijänä, ei rekisterinpitäjänä.

ArkistoRobotti

Kaikki liikenne on päästä päähän asti salattua. Asiakkaan haluamat tiedot ja dokumentit haetaan asiakkaan Primus- ja Wilma-järjestelmistä DataLogiikan palvelimelle EU-alueelle. Palvelimella ollessaan tieto sijaitsee kryptatulla levyasemalla. Tieto lähetetään asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan sähköiseen arkistoon. Haetut tiedot poistetaan arkistoon siirron jälkeen.

Tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei voimassaoleva lainsäädäntö niin vaadi. Palvelu ei kerää lokeja eikä säilö henkilötietoja.

Palvelu toimii asiakkaan tietojen käsittelijänä, ei rekisterinpitäjänä.

TiedonsiirtoRobotti

Kaikki liikenne on päästä päähän asti salattua. Asiakkaan haluama tieto haetaan asiakkaan Primus-järjestelmästä DataLogiikan palvelimelle EU-alueelle. Palvelimella ollessaan tieto sijaitsee kryptatulla levyasemalla. Tieto lähetetään asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakkaan toivomaan järjestelmään (Aura, Punaisen ristin Competence Admin jne). Haetut tiedot poistetaan palvelimelta saman vuorokauden aikana.

Tietoa ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei voimassaoleva lainsäädäntö niin vaadi. Palvelu ei kerää lokeja eikä säilö henkilötietoja.

Palvelu toimii asiakkaan tietojen käsittelijänä, ei rekisterinpitäjänä.

Sähköpostin uutiskirje

Rekisteri sisältää käyttäjän itsensä antamat tiedot, kuten nimi ja sähköpostiosoite. Käyttäjän on mahdollista pyytää poistoa listalta sähköpostitse. Rekisteri on talletettu EU-alueella olevalle palvelimelle. Rekisterissä olevia tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei voimassaoleva lainsäädäntö niin vaadi. Uutiskirje-rekisteriä koskevissa asioissa yhteyshenkilönä toimii Antti Syrjälä, antti@datalogiikka.fi.