koulukuljetushakemus-wilma

Uusi päätös Wilmassa. Miten huoltaja tai opiskelija saa siitä tiedon?

Wilma on jo vuosia ollut käytännössä ainut kodin ja koulun välisen vuoropuhelun viestintäkanava. Helmi-järjestelmä oli muutamalla opetuksen järjestäjällä käytössä, mutta käsittääkseni järjestelmätoimittajan puolelta kaikki sopimukset on irtisanottu ja nämäkin opetuksen järjestäjät ovat siirtyneet Visman Primus/Wilma-kombinaatioon. DigiOne-hanke on jo muutaman vuoden ollut käynnissä, ja sen tavoitteena on tulla varteenotettavaksi ja nykyaikaiseksi kilpailijaksi Wilman rinnalle lähitulevaisuudessa.

Kuitenkin vielä tällä hetkellä Wilma on se järjestelmä, jota huoltajat käyttävät huollettavansa asioiden hoitamiseen. Yksi keskeinen ominaisuus on Hakemukset ja Päätökset -niminen osio Wilmassa. Sen kautta huoltajat ympäri Suomea jättävät lukemattomia loma-anomuksia, koulukuljetushakemuksia, ap/ip-hakemuksia tai muita vastaavia hakemuksia. Myös opiskelijat voivat anoa esimerkiksi kurssin itsenäistä suorittamista. Valitettavasti uuden hakemuksen jättämiseen täytyy käyttää Wilman selainversiota, sillä mobiilisovelluksella hakemuksen täyttäminen ei onnistu. Puhelimen selain totta kai hoitaa homman mallikkaasti, kunhan vain tunnus-salasana -yhdistelmä on päässä, selaimessa tai salasananhallintasoftassa muistissa.

WilmaRobotti informoi hakemuksen jättäjää päätöksestä, sen voimassaoloajasta, päätökselle kirjatuista lisätiedoista, ja myös luokanvalvojaa rehtorin myöntämästä pitkästä lomasta.

Miten Wilma ilmoittaa, kun hakemukseen on tehty päätös?

Hakemuksen jättämisen jälkeen alkaa odottaminen. Myönnetäänkö loma? Saako oppilas maksuttoman koulukuljetuksen? Riittääkö meille ap/ip -paikka? Saanko suorittaa kurssin itsenäisesti? Mistä huoltaja tai opiskelija tietää, että hänen hakemuksensa on nyt käsitelty? Ei mistään. Tai saa sen tietää, jos käy selaimella Wilmassa tämän tuosta itse tarkistamassa, että jokohan hakemukseen on annettu päätös. Mutta järjestelmä itsessään ei mitenkään informoi hakijaa, että hakemuksesi on nyt käsitelty.

Entäs jos kyseessä on niin sanottu pidempi loma, jonka myöntää yleensä rehtori eikä luokanvalvoja? Mistä se luokanvalvoja (alakoulussa siis se oma luokanopettaja) saa tiedon, että hänen oppilaalleen on myönnetty pitkä loma? Ei mistään. Tai saa hän tietää, jos kyseinen opetuksen järjestäjä on rakentanut lomakkeen niin, että luokanvalvojakin tulee siihen esimerkiksi käsittelijäksi (esim puollan / en puolla). Tällöin se toki vaatii sen, että opettaja käy selaimella hakemuksen tilaa tämän tuosta tarkastelemassa. Toinen vaihtoehto on, että rehtori muistaa itse informoida opettajaa, että by the way, oppilaasi on ensi viikon etelässä.

Tieto hakemuksen käsittelystä kuuluisi nykyaikaisen ohjelmiston ominaisuuksiin täysin päivänselvänä ominaisuutena. Wilma ei ole nykyaikainen ohjelmisto. Sen takia WilmaRobotti onkin kehitetty, jotta Suomen käytetyin kouluohjelmisto tulisi edes hiukan lähemmäksi huoltajia ja opiskelijoita. WilmaRobotti informoi Wilma-viestillä hakemuksen jättäjää päätöksestä, sen voimassaoloajasta, päätökselle kirjatuista lisätiedoista, ja myös sitä luokanvalvojaa siitä rehtorin myöntämästä pitkästä lomasta. Wilma-viesti tulee suoraan vastaanottajan mobiilisovellukseen, jolloin selainversiossa ei tarvitse jatkuvasti käydä hakemuksen tilaa kyttäämässä.

Varaa aika ilmaiseen demoon!

wilma päätös
Automaattinen viesti uudesta Wilman päätöksestä.