Kuvassa on lista Wilman lähettämistä automaattisista viesteistä

Wilman automaattiset viestit

PrimusQueryn avulla Primuksen rekistereihin tallennettua tietoa voidaan hakea etäältä ja tallentaa useassa eri muodossa. Monet Wilman ympärille syntyneet yrityksetkin hyödyntävät tätä tarjotessaan palvelujaan. Muun muassa SchoolDay samoin kuin monet tunnushallintaan erikoistuneet yritykset (esim OpinSys tai Enter).

PrimusQueryn tiedonhakua hyödynnetään myös sähköposti- tai Wilma-viestien lähettämisessä tietyistä Wilman tapahtumista, kuten vaikkapa uudesta hakemuksesta, uudesta päätöksestä tai huoltajan täyttämästä lomakkeesta. Nämä eivät ole Wilmassa valmiita ominaisuuksia, vaan ne täytyy itse luoda.

Jos halutaan lähettää automatisoituja sähköposteja, täytyy tiedonhaun tulokset tallentaa XML-muodossa. PrimusQueryn avulla Primuksen rekistereistä tuotu XML-tiedosto voidaan samantien viedä takaisin Primuksen Viestijono-rekisteriin, josta ne lähtevät sähköposteina eteenpäin.

Sähköpostiliikenne on harvoin salattua. Wilma-viestit ovat aina salattuja, mutta tällöinkin täytyy muistaa kiinnittää huomiota Wilma-viestin otsikkoon, sillä se tulostuu mukaan monien käyttäjien tilaamiin sähköposti-ilmoituksiin uusista Wilma-viesteistä.

Wilman liikenne on salattua

Sähköpostit ovat kuitenkin harvoin täysin salattuja kaikkien lähettäjien ja vastaanottajien välillä. Wilman sisäinen liikenne, Wilma-viestit mukaan lukien, ovat sitä vastoin aina päästä-päähän asti salattuja. Kun Primuksesta tuodut tiedot halutaan lähettää eteenpäin Wilma-viesteinä, ei tuodun tiedoston tiedostomuodolla ole niin paljon merkitystä. Riittää, että käytössä oleva ohjelmointikieli taipuu kyseistä tiedostomuotoa helposti käsittelemään.

Monet Wilman käyttäjät ovat kuitenkin tilanneet sähköposti-ilmoitukset saapuneista Wilma-viesteistä. Näihin sähköposteihin mukaan tulostuu Wilma-viestien otsikko, mutta ei itse viestin sisältöä. Tietosuojan näkökulmasta Wilma-viestien otsikoihin tuleekin aina muistaa kiinnittää huomioita, oli kyseessä sitten automaattiviesti tai manuaalisesti lähetetty viesti.

Jos haluatte automaattisia, älykkäitä ja tietoturvallisia viestejä osaksi Wilmaanne, niin ottakaa yhteyttä!

Kuvassa on lista Wilman lähettämistä automaattisista viesteistä
Wilman automaattiset viestit esim uusista hakemuksista