pedagogiset asiakirjat

Wilman pedagogisten asiakirjojen tietosuoja

Wilmaan tehdään ympäri Suomea valtava määrä kolmiportaisen tuen asiakirjoja. Keille kaikille nämä asiakirjat oikein näkyvät? Peruslähtökohta on, että asiakirjat näkyvät neljälle eri ryhmälle:

  1. erikoisoikeuksilla varustetut henkilöt, kuten rehtorit, kuraattorit ja psykologit (näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)
  2. asiakirjan laatijalle sekä muille henkilöille, jotka asiakirjaan on liitetty asiakirjan laatimiseen osallistuneiksi (näillä on sekä näkemis- että muokkausoikeus asiakirjaan)
  3. oppilaan luokanvalvoja (vain näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)
  4. jokaiselle opettajalle, jolla on oppilaaseen opetussuhde, eli käytännössä ne opettajat, joiden ryhmissä oppilas on Wilmassa (näkemisoikeus, ellei ole ollut mukana laatimassa)

Asiakirjoissa on usein myös kaksi rastikenttää; Piilota muilta opettajilta ja Näkyy kaikille opettajille. Mikä näiden rastien merkitys on?

Oletusasetuksilla pedagogiset asiakirjat näkyvät juuri niille henkilöille, joiden niiden tosiasiallisten työtehtävien takia kuuluukin näkyä.

Piilota muilta opettajilta -rasti piilottaa asiakirjan ryhmältä numero neljä (4), eli oppilasta opettavilta opettajilta. Varsinkin yläkoulussa tämä rasti aiheuttaa paljon päänvaivaa, sillä oppilaalla on monta aineenopettajaa, joiden olisi kaikkien hyvä saada tietoa oppilaan tuesta, mutta jotka eivät tarvitse muokkausoikeutta asiakirjoihin. Jos taas asiakirjassa on jotain niin henkilökohtaista, että sitä ei saisi opettavat opettajat nähdä, niin silloin pedagogiset asiakirjat eivät välttämättä ole edes oikea työkalu kyseisen asian kirjaamiseen. Wilman Muistiot- toiminto on tietosuojaltaan paljon korkeampi ja sopii paremmin sellaisten asioiden kirjaamiseen.

Näkyy kaikille opettajille -rasti vastaavasti avaa asiakirjan lukutilaan kaikille niille henkilöille, jotka kyseisessä koulussa ovat Opettajat-rekisterissä. Isoissa kouluissa mukaan mahtuu siis myös sellaisia opettajia, jotka eivät kyseistä oppilasta opeta. Joissain kunnissa myös ohjaajat ja muu henkilökunta on sijoitettu Opettajat-rekisteriin eikä Henkilökunta-rekisteriin, jolloin tämä rasti avaisi asiakirjat lukutilaan myös heille.

Yhteenvetona voisin todeta, että oletusasetuksilla pedagogiset asiakirjat näkyvät juuri niille henkilöille, joille niiden tosiasiallisten työtehtävien takia kuuluukin näkyä.

Wilman tuettavat asiat

Pedagogisissa asiakirjoissa on myös kohta Tuettavat asiat, joka on käytännössä lista eri oppiaineista. Kun asiakirjan laatija listaa siihen kaikki ne oppiaineet, joihin asiakirjassa kuvatut asiat vaikuttavat, tulee näiden oppiaineiden ryhmiin oppilaan perään pieni sininen info-kuvake. Näin ryhmän opettaja näkee heti ryhmänsä etusivulta, että jollain oppilaalla on hänen oppiaineessaan jotain tuettavaa. Info-kuvaketta klikkaamalla pääsee heti oppilaan tukisivulle asiakirjoja tarkastelemaan. Jotta tämä ominaisuus toimisi täytyy Primuksen rekistereihin tehdä muutama täydennys. Näin Wilma osaa yhdistää kurssin oppiaineen pedagogisen asiakirjan tuettavien asioiden oppiaineeseen. Täältä löydät ohjeet Primuksen kenttien täyttöön: https://help.inschool.fi/PK/fi/Koulunkaynti-opiskelu-ja-oppimisen-tuki/Oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki/Pedagogiset-asiakirjat/Oppimisen-ja-koulunkaynnin-tuki-Wilmassa.htm

Varaa aika ilmaiseen demoon!

Wilman tuettavat asiat
Infokuvake oppilaan perässä kertoo, että oppilas tarvitsee tukea kyseisessä oppiaineessa